ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ

2019-2022ರ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಯೋಜನೆ

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಎ)ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಪದನಿಮಿತ್ತ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು1
1ಶ್ರೀ. ಸೇನಾಪತಿ 'ಕ್ರಿಶ್' ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಕ್ಸಿಲರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಬಿ)ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು2
2ಶ್ರೀ. ಸಂಜೋಗ್ ಕಪೂರ್
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
120-ಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ
ನವದೆಹಲಿ 110 001
3ಷ. ರಾಕೇಶ್ ರಂಜನ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (TE)
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಸಿ)ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು1
4ಶ್ರೀ. ನಿತೀಶ್ ಕೆ, ಐಎಎಸ್
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಡಿ)ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು2
5ಶ್ರೀ ಆಶಿಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದೇಶಪಾಂಡೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
6ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್.ಎಫ್. ಸವಕ್ಷ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಇ)ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು
7ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರುಪಮಾ ರಾವ್
ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ)
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಎಫ್)ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಎ & ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ (ಪದನಿಮಿತ್ತ)
8ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಗೋಪಾಲ್
ಪ್ರಧಾನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ (A&E)
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ
ಪಾರ್ಕ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಎದುರು.
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಜಿ)ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪದನಿಮಿತ್ತ)1
9ಪ್ರೊ. ಗೋವಿಂದನ್ ರಂಗರಾಜನ್
ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಎಚ್)ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪದನಿಮಿತ್ತ)1
10ಖಾಲಿ

ನಿಬಂಧನೆ 16.2 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಲ ಸಚಿವರು (ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ವಾರಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ)